Pojištění

Páteří každého finančního plánu je životní a neživotní pojištění. V praxi se setkáváme často s názorem, že je pojištění zbytečné, že není potřeba. Na druhé straně ale také v České republice existuje bezmála 500 000 invalidních důchodců a práce omezených lidí, kteří reálně mají problémy plnohodnotně žít, plnit svoje závazky, splácet svoje pohledávky apod. Ve velké části těchto smutných případů se jedná právě o lidi, kteří podcenili sílu náhody, popř. přecenili sebe sama. Správně nastavené pojištění u pojišťovny, která vyhovuje konkrétně Vašim potřebám, může jednoho dne přijít velice vhod a může Vám pomoci se s  těmito situacemi vypořádat s mnohem menšími škodami. V takových případech poté nezáleží na tom, zda-li Vás potká nehoda v automobilu či Vám vyhoří půlka domu.

Jsme Vám k dispozici.

Venture trust s.r.o.

IČ: 05641985

PPZ: 228939PPZ

Společnost Venture Trust s.r.o. zprostředkovává investiční, pojistné a úvěrové produkty jako vázaný zástupce a podřízený pojišťovací zprostředkovatel pod pojišťovacím agentem a investičním zprostředkovatelem společností Broker Trust a.s., vedené v registru ČNB pod IČO: 26439719. Bližší informace získáte zde.