Naše služby

Finanční plánování je alfou a omegou naší práce a je zároveň také naší největší přidanou hodnotou. Realita dnešního trhu je taková, že se na něm pohybuje řada buď neodborných poradců nebo poradců, kteří se zaměřují jen na prodej jednoho produktu od jedné, dvou pojišťoven či investičních společností. Finanční plán, který by měl být stavebním kamenem veškerých rodinných financí ovšem netvoří jeden či dva produkty, ale celá škála složená z bankovních účtů, investičních a spořících programů až po pojištění domácnosti a aut. Finanční plán by Vám měl správně optimalizovat Vaše měsíční výdaje, měl by Vám umět šetřit tam, kde se šetřit vyplatí a měl by Vám generovat zisky tam, kde se vyplatí peníze ukládat. Měl by Vás umět připravit na těžké životní situace a pomoci v případě potřeby. Především by Vám ale měl finanční plán dávat smysl. Dává Vám Váš finanční plán smysl?

Páteří každého finančního plánu je pojištění životní a neživotní. V praxi se setkáváme často s názorem, že je pojištění zbytečné, že není potřeba. Na druhé straně ale také v České republice existuje cca 400 000 invalidních důchodů a práce omezených lidí, kteří reálně mají problémy plnohodnotně žít, plnit svoje závazky, splácet svoje pohledávky apod. Ve velké části těchto smutných případů se jedná právě o lidi, kteří podcenili sílu náhody, popř. přecenili sebe sama. Správně nastavené pojištění u pojišťovny, která vyhovuje konkrétně Vašim potřebám, může jednoho dne přijít velice k dobru a může Vám pomoci se s  těmito situacemi vypořádat s mnohem menšími škodami a je jedno, zda-li Vás potká nehoda v automobilu či Vám vyhoří půlka domu.

V případě, že již máte zajištěné příjmy a majetek pojištěním, je určitě nasnadě začít uvažovat do budoucnosti, tvořit rezervy, připravovat se na důchod apod. Smutným faktem ovšem je, že většina státem doporučovaných či garantových způsobů spoření či investování je pro Vás jako klienta buď velice nezajímavá co se výnosu týče (a to i se započtením státních příspěvků) a nebo poplatkově velmi nákladná. Součástí našeho finančního plánu je i poradenství ohledně vhodných způsobů spoření a investování, tvorby krátkodobých a dlouhodobých rezerv. V našem portfoliu naleznete pouze společnosti, které obstály zkouškou v čase, někteří z našich partnerů se pohybují na trhu již bezmála 100 let a zhodnocují prostředky klientům konstantně.

V životě většiny lidí dojde k okamžiku, kdy si potřebují zapůjčit peníze. Existuje mnoho příčin toho, proč se klienti zadlužují a primárně by mělo být snahou každého člověka se nezadlužovat, popřípadě tvořit si takové rezervy, aby to neměl zapotřebí. Pokud už ovšem dojde k situaci, kdy úvěr potřebujete, např. koupit vůz, financovat bydlení apod., je nasnadě poradit se s někým, kdo se v úvěrech vyzná. Nabídka úvěrů a hypotečních úvěrů je široká, podmínky různé a bez odborné pomoci se můžete velmi snadno stát obětí podvodníků. V naší nabídce můžete nalézt širokou paletu prověřených institucí, které poskytují různé druhy úvěrových produktů. Díky našim unikátním vazbám v rámci bank Vám můžeme zajistit velice příjemné slevy na úrocích nových hypotečních, běžných a konsolidovaných úvěrů řádově až v  jednotkách procent v odlišnosti na případu.

Reference

Jsme Vám k dispozici.

Venture trust s.r.o.

IČ: 05641985

PPZ: 228939PPZ

Společnost Venture Trust s.r.o. zprostředkovává investiční, pojistné a úvěrové produkty jako vázaný zástupce a podřízený pojišťovací zprostředkovatel pod pojišťovacím agentem a investičním zprostředkovatelem společností Broker Trust a.s., vedené v registru ČNB pod IČO: 26439719. Bližší informace získáte zde.