Investice

V případě, že již máte zajištěné příjmy a majetek pojištěním, je určitě nasnadě začít uvažovat do budoucnosti, tvořit rezervy, připravovat se na důchod apod. Investovat či spořit ve státem doporučovaných či garantovaných produktech má své nesporné výhody, ovšem smutným faktem je, že většina těchto produktů je pro Vás jako klienta buď velice nezajímavá co se výnosu týče (a to i se započtením státních příspěvků) a nebo poplatkově velmi nákladná. Součástí našeho finančního plánu je i poradenství ohledně vhodných způsobů spoření a investování, tvorby krátkodobých a dlouhodobých rezerv. V našem portfoliu naleznete pouze společnosti, které obstály zkouškou v čase. Někteří z našich partnerů se pohybují na trhu již bezmála 100 let a zhodnocují prostředky klientům konstantně. Kontaktujte nás a domluvte si schůzku s některým z našich investičních specialistů, který Vás informuje o možnostech investování blíže.

Jsme Vám k dispozici.

Venture trust s.r.o.

IČ: 05641985

PPZ: 228939PPZ

Společnost Venture Trust s.r.o. zprostředkovává investiční, pojistné a úvěrové produkty jako vázaný zástupce a podřízený pojišťovací zprostředkovatel pod pojišťovacím agentem a investičním zprostředkovatelem společností Broker Trust a.s., vedené v registru ČNB pod IČO: 26439719. Bližší informace získáte zde.