Finanční plánování

Finanční plánování je alfou a omegou naší práce a je zároveň také naší největší přidanou hodnotou. Realita dnešního trhu je taková, že se na něm pohybuje řada buď neodborných poradců nebo poradců, kteří se zaměřují jen na prodej jednoho produktu od jedné, dvou pojišťoven či investičních společností. Finanční plán, který by měl být stavebním kamenem veškerých rodinných financí ovšem netvoří jeden či dva produkty, ale celá škála složená z bankovních účtů, investičních a spořících programů až po pojištění domácnosti a aut. Finanční plán by Vám měl správně optimalizovat Vaše měsíční výdaje, měl by Vám umět šetřit tam, kde se šetřit vyplatí a měl by Vám generovat zisky tam, kde se vyplatí peníze ukládat. Měl by Vás umět připravit na těžké životní situace a pomoci v případě potřeby. Především by Vám ale měl finanční plán dávat smysl. Dává Vám Váš finanční plán smysl?

Jsme Vám k dispozici.

Venture trust s.r.o.

IČ: 05641985

PPZ: 228939PPZ

Společnost Venture Trust s.r.o. zprostředkovává investiční, pojistné a úvěrové produkty jako vázaný zástupce a podřízený pojišťovací zprostředkovatel pod pojišťovacím agentem a investičním zprostředkovatelem společností Broker Trust a.s., vedené v registru ČNB pod IČO: 26439719. Bližší informace získáte zde.